Ten Post e.o.

 
Veel verenigingen hebben hier in hun naam de plaatsaanduiding "Ten Post en Omstreken". Dat komt omdat de officiële woonplaats Ten Post uit meer dorpen en/of buurtschappen bestaat. Ooit had dit gebied één naam: Het kerspel Wittewierum. Met uitzondering van een strook die in het zuidoosten door het Eemskanaal werd afgesneden, bestaat dit kerspel nu nog voort onder de naam "Ten Post e.o.".

Van de woonkernen en buurtschappen hebben alleen Ten Post en Winneweer een eigen officiële woonplaatsnaam gekregen. Ten tijde van het uitdelen daarvan waren Kröddeburen en Ten Post aan elkaar vastgegroeid. Sinds de aanleg van de N360 zijn beide woonkernen weer van elkaar gescheiden. De woningen van Wittewierum en Dijkshorn stonden te verspreid om een bebouwde kom aan te wijzen.

In de Franse tijd (rond 1800) werden in Nederland de gemeenten ingevoerd. Grote kerspelen werden een gemeente en kleine kerspelen werden samengevoegd. Het kerspel Wittewierum werd samen met de kerspelen Lellens, Ten Boer, Woltersum, Garmerwolde, Heidenschap en Thesinge de Gemeente Ten Boer.

De gemeente Ten Boer is sinds die tijd weinig gewijzigd. Het grondgebied aan de overkant van het rond 1870 gegraven Eemskanaal is heringedeeld bij de gemeente Slochteren.

Ten Post e.o. ligt op de grens van Hoogeland en Lageland. Van hieruit werd ooit een deel van het Centrale Woldgebied (Ten Boer, Garmerwolde) ontgonnen. Die ontginning ging steeds verder door, totdat men tussen Garmerwolde en Noorddijk stootte op de kolonisten vanuit Gorecht (Drenten die op de Hondsrug woonden, thans Stad).
 
Ten Post e.o. was een deel van Fivelingo, de gouw die het stroomgebied van de Fivel omvatte en een van de vrije Friese landen. De gemeente Ten Boer vormt samen met de gemeente Loppersum West Fivelingo. Maar Ten Boer is, vanwege zijn ligging dicht bij de stad Groningen, ook sterk op Stad betrokken. Sinds enige tijd worden de meeste gemeentelijke diensten door die van Stad geleverd.
 
Zie voor meer informatie over de geschiedenis van dit gebied de website van de historische vereniging.